Velkommen til oss!

Trygg og sikker behandling for dine plager

Ta kontakt for timebestilling

Kommunal avtale

Instituttet er en del av kommunens primærhelsetjeneste. Her betaler du kun egenandel og behandlinger inngår i frikortsystemet.

Hensvisning- og sykemeldingsrett

Jeg er primærkontakt og kan henvise videre til f.eks. MR, røntgen og spesialisthelsetjenesten, og kan sykmelde pasienter med muskel-skjelettplager/-sykdommer inntil 12 uker.

Trygg og effektiv behandling

Jeg  har mangeårig, bred faglig kompetanse, og sørger for en trygg behandling for dine plager.

Engh's Fysikalske Institutt

Om oss

Vi vurderer muskulatur, skjelett, ledd, bindevev og nervesystem,  stiller diagnose  og finner behandling basert på dette.

 Hver enkelt behandling tilpasses pasienten, og det lages et skreddersydd opplegg for å bli kvitt plagene.

For mer informasjon om behandlingsteknikker- og områder, ta gjerne kontakt.

Lisette Engh

Fysioperapeut, spesialist i manuellterapi MNFF

Fysioterapi og manuellterapi i Hamar

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde vedlike funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra til en bedre helse.

Fysioterapeuter behandler personer i alle aldre og samarbeider ofte med annet helsepersonell

Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.  Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre for både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader og operasjoner.

Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandling- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom treningen. Det tas hensyn til hvilke strukturer som er skadet og skadens art, omfang og varighet i tillegg til pasientens generelle tilstand.

Vi hjelper deg med dine plager og smerter!

Ønsker du å bestille time?

Fyll ut kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Telefontid: 09:00-15:00 alle hverdager

954 18 353
Torggata 3, 2317 HAMAR
Orgnr 987 845 619